Platforma za unapređenje dječijih prava u BiH

Foto: privatna arhiva

Dječija prava su samo još jedan segment ljudskih prava koja se u Bosni i Hercegovini ne stavljaju u prvi plan. Grupa mladih i djece iz cijele Bosne i Hercegovine se aktivno uključila da rade na rješavanju problema dječijih prava u zajednici a od velike im je pomoći Platforma za unapređenje dječijih prava na kojoj su dostupne sve informacije relevantne za ovu oblast, a preko koje mogu razgovarati sa svojim vršnjacima i predstavnicima vlasti i zagovarati mogućnost rješavanja problema.

Amina Kahriman, asistentica na projektu i predstavnica udruženja „Naša djeca“ Sarajevo je pojasnila da su djeca i mladi velikim djelom zapostavljeni kada se radi o procedurama koje se tiču pitanja dobrobiti za ove uzraste a platforma im pruža mogućnost da daju svoje ideje,  prijedloge i ukazuju na probleme i eventualna rješenja.

Amina Kahriman, asistentica na projektu i predstavnica udruženja „Naša djeca“ Sarajevo (Foto: privatna arhiva)

„Imaju jedinstveno mjesto koje je sigurna zona za njihovo djelovanje i ukazivanje na potrebe koje se očituju tokom odrastanja i stasavanja“, kazala je Kahriman. 

Platforma za unapređenje dječijih prava integrisana je na stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH unutar sekcije Ljudska prava (https://platforma.gov.ba/). Dio je projekta za unapređenje dječijih prava „Povezivanje tačaka“, koji finansira Evropska unija a sprovode ga World Vision BH Fondacija i Udruženje „Naša djeca“ Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. 

Nela Hukić, projektna menadžerica i predstavnica World Vision BH Fondacije, pojasnila je da projekat ima za cilj doprinijeti rješavanju jednog od najvećih problema/prepreka vezanih za prava djece u BiH – nedostatak odgovarajućeg, efikasnog i agilnog mehanizma koordinacije između institucija vlasti, organizacija civilnog društva, nezavisnih monitoring tijela i akademske zajednice u našoj zemlji ali i unapređenja sveukupne odgovornosti prema djeci u bh. zajednicama te adresiranje nedostatka direktnog dječijeg učešća u platformama za donošenje odluka o pitanjima koja ih se tiču. 

Nela Hukić, projektna menadžerica i predstavnica World Vision BH Fondacije (Foto: privatna arhiva)

U ovaj projekat uključena su i djeca i mladi kroz CAY odbor (Odbor djece i mladih). Ovaj odbor okuplja djecu i mlade iz 20 gradova BiH, koji svoje stavove, zahtjeve i inicijative direktno upućuju donosiocima odluka i Vijeću za djecu BiH i zajedno zagovaraju  rješenja problema i unapređenja dječijih prava. Oni će u narednom periodu realizovati projekte unutar svojih lokalnih zajednica i raditi na rješenju problema i najmanje poštovanih dječijih prava identifikovanih kroz sprovedeno istraživanje među vršnjacima. 

Jedan od članova CAY odbora je i Eldin Osmanović iz Kalesije koji je istakao značaj ove platforme za njega i njegove vršnjake/inje.

Eldin Osmanović, jedan od članova CAY odbora (Foto: privatna arhiva)

„Smatram da je napokon došlo vrijeme kada će djeca i mladi moći da iskažu svoje mišljenje i da će neko to da čuje. Dugo vremena su o našoj budućnosti i našim pravima govorili ljudi koji i ne poznaju naše istinske potrebe. Uz ovu platformu imam mogućnost da se borimo za svoja prava ali i prava druge djece u našoj zajednici koja su marginalizovana“, kazao je Osmanović.

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencija o pravima djeteta, što donosioce odluka zadužuje da osiguraju okruženje u kojem djeca mogu razvijati i iznositi vlastita mišljenja i stavove. Unapređujući učešće djece u donošenju odluka, unapređujemo stanje u društvu i odgajamo aktivne građane/ke koji će nastaviti da se bore za jednakost i prava djece u našoj državi.

Sumeja Mehmedović je obučena Balkan Diskurs dopisnica iz Kalesije, Bosna i Hercegovina. Studij žurnalistike završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U udruženju mladih "Trik" Kalesija radi kao PR menadžerica. Svoje novinarsko iskustvo dobila je kao dopisnica u online magazinu Karike, gdje najviše piše o temama koje se tiču mladih ljudi.

Vezani članci

Zajednički narativi o sukobima 90-ih: Prilika za pomirenjem
Više od stotinu mladih iz zemalja bivše Jugoslavije u jedinstvenom djelu “Zajednički narativi” Inicijative mladih za ljudska prava Hrvatske, iznijelo je svoja viđenja o najkontroverznijim događajima devedesetih, prethodno odlazeći na mjesta stradanja, razgovarajući sa žrtvama i svjedocima, kao i istražujući dostupne podatke, a kako bi potakli zajednički dijalog, razumijevanje i slaganje oko „zajedničkog minimuma“ s ciljem okretanja ka budućnosti. 
Zajedno u trci za mir na mostarskom Rujištu
Pod simboličnim nazivom “Trčim za mir” 1. oktobra u Mostaru će biti održana traill trka na tri staze, dužine od pet, deset i 21 kilometar, a s ciljem doprinosa miru i s porukom da je moguće graditi mir sa svima u Bosni i Hercegovini. 

Komentarišite

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.

Post-Conflict Research Center
Prijavite se na našu mailing listu