„Žene u malim biznisima“ je projekat koji vode Kristina Gadže i Mirnes Bakija, bh. novinari koji rade za Centar za postkonfliktna istraživanja i Balkansku istraživačku mrežu u BiH. Budući da je dio serije projekta Local Harmony Project, cilj mu je inspirisati žene da se odvaže započeti privatni biznis, potaknuti ih da koriste svoje vještine za implementaciju svojih ideja, te im pružiti vidljivost, perspektivu, i podršku.

Ovaj projekat podržavaju nevladina organizacija SANCHLID, Rotary International i Alumni udruženje Zapadnog Balkana.Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.

Post-Conflict Research Center
Prijavite se na našu mailing listu