“Priče o ljubavi” su multimedijalna i umjetnička inicijativa kreirana sa ciljem dokumentovanja priča o uspješnim romantičnim vezama osoba različite etničke pripadnosti u BiH i razbijanja narativa da su ovakvi odnosi nepostojeći i neodrživi u trenutnom društvenom poretku.

Projekt realizuje Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) sa grupom mladih dopisnika Balkan Diskursa. Seed grant za projekat je objezbjedila VII Akademije BOLD program Američke Ambasade BiH, a trenutno se realizuje kroz razvojne grantove CPI.Dobitnici Nagrade za interkulturalna dostignuća od strane Austrijskog federalnog ministarstva za Evropu, intergracije i spoljne poslove.

Post-Conflict Research Center
Prijavite se na našu mailing listu